Met ambitie werken aan een gezonde toekomst van onze kids.

Innovatief Toekomstgericht Duurzaam

Iqbizz houdt zich bezig met het ontwikkelen van innovatieve concepten, plegen van fundamenteel onderzoek, valorisatie en demonstratie van innovatieve projecten. Met een multisciplinair team doorlopen de projecten de verschillende TRL fases van concept tot demonstratie in de echte omgeving. Na afronding van de projecten zullen de projecten als losse entiteit verder worden gecommercialiseerd, verkocht of gelicenceerd.

Momenteel werken we met een team van experts, onderzoekers, studenten, adviseurs aan onze projecten. We staan altijd open voor samenwerking. Ben jij een potentiele leverancier, ambassadeur, investeerder, subsidieverstrekker, beleidsmaker, student, werkzoekende, onderzoeker of enthousiast? Neem eenvoudig contact met ons op via de site, of benader één van onze teamleden direct.

Maak kennis met ons team

Met het team werken we aan het bouwen van een betere toekomst voor onze kinderen. Met veel inzet, doorzettingsvermogen en lef zullen wij onze doelen behalen.

Werken bij Iqbizz Innovations

Voor diverse projecten zijn er momenteel openingen om een bijdrage te leveren aan de projecten van IQbizz Innovations. Bekijk de vacatures voor meer informatie.

Oplossingen met Maatschappelijke impact

Met disruptieve oplossingen met impact werkt Iqbizz innovations we aan een betere toekomst van onze kids. Iqbizz innovations richt zich op projecten die aansluiten bij de sustainable development goals in de cleantech en deeptech. Het doel om projecten te realiseren met positieve maatschappelijke impact op de lange termijn. Dit bereikt IQBizz Innovations door al in de conceptfase de maatschappelijke voor en nadelen centraal te zetten. Belangrijke aspecten zijn daarbij de impact op het milieu, maatschappelijke kosten en risico's, lange termijn opbrengst voor de samenleving, impact en marktpotentieel.

Necessary Stuff
demo image

De Kernwaarden van IQBizz Innovations

Met een multidisciplinair team realiseren we maatschappelijke impact op de lange termijn.

Betrouwbaar
Innovatief
Disruptief
Etisch en integer
Vernieuwend

Geschiedenis

IQBizz Innovations is eind 2019 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de klimaatadaptatie en energietransitie.

Project Moonblue Energie: Inititeel begon IQbizz Innovations met een eerste project 'Moonblue Energy' om de technische voor keren van water te vergroten. Vooronderzoek toonde aan dat de huidige technieken zeer kostbaar, ruimteintensief zijn en de toepassingsmogelijkheden beperkt. In het innovatie proces ontstond een nieuwe techniek, waarbij de nadelen konden worden omgebogen in voordelen. Na initiele tekeningen en berekeningen is het gelukt de werking van de techniek in een kleine testomgeving aan te tonen. Vervolgens is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de technische en commerciele mogelijkheden van de basistechniek. De toepassingsmogelijkheden waren veelbelovend, de techniek kan in de toekomst na intensieve doorontwikkeling een grote bijdrage leveren, aan het oplossen van problemen rondom de klimaatadaptatie en energietransitie. Halverwege 2020 is het project door het programma van Blue Invest van de Eu uitgeroepen als 'high potential disruptive startup'. Eind 2020 was er een compleet beeld van de technische en toepassings mogelijkheden van de basistechniek. In 2021 zal het TRL niveau van de techniek door een testomgeving, Fieldlabfase en haalbaarheidsonderzoek worden verhoogd. De techniek zal daarbij worden gedemonstreerd en worden getoetst aan de hand van de bestaande ISO en NEN normen. In 2022 is het doel een eerste Pilotproject te realiseren waarbij een eerste toepassing rondom de opwekking en opslag van hydro energie in de echte omgeving kan worden bewezen.

Project Vacuo Velit: In 2020 is IQbizz Innovations begonnen met het opstarten van een tweede project 'Vacuo Velit'. Het doel van het project is de kosten van isolatie te verlagen en de effectiviteit aanzienlijk te verhogen. Vooronderzoek toonde aan dat doorontwikkeling van de technieken rondom vacuumisolatie veel potentie bood. De effectiviteit en kosten van de huidige techniek, waren hierbij beiden zeer hoog. Door optimalisatie van de kosten en effectiviteit zouden veel toepassingen rondom warmtenetten, isolotie van de gebouwde omgeving en thermische opslag versneld economisch en technisch haalbaar worden. Uit het innovatieproces ontstond een nieuwe techniek waarbij het mogelijk moet worden om de kosten te verlagen en de toepassingsmogelijkheden van vacuumisolatie aanzienlijk te vergroten. Begin 2021 is het gelukt om met verschillende modellen en een rekenmodel de werking van techniek te demonsteren. Het komend jaar zal het project worden opgehoogd in zijn TRL niveau. Doel is hierbij voor het einde van 2021 de werking van het systeem te licenceren en in samenwerking met diverse ketenpartners door te ontwikkelen om grootschalige productie mogelijk te maken.

Visie

Door disruptieve innovaties te ontwikkelen rondom de klimaatadaptatie en energietransitie wilen we nieuwe mogelijkheden creeren om de problemen van nu, op te kunnen lossen. Dit doen we door met innovatie de bestaande nadelen van verschillende technieken om te buigen in voordelen. Zodanig dat er nieuwe economische, sociale, ecologisch en technische toepassingsmogelijkheden ontstaan.

Missie

De missie van IQbizz Innovations is om de wereld voor toekomstige gegeraties beter achter te laten dat deze was.

Waarden!

Door met een multidisciplinair team continue te innoveren en verbeteren, buigen we problemen om tot oplossingen. Daarbij leveren we kwaliteit, werken we innovatief en maatschappelijk verantwoord. We zijn respectvol, etisch en integer in de manier van omgang en het bedrijfsmodel waarmee we werken.

Strategie

Door stapsgewijs te ontwikkelen brengen wij projecten verder van concept naar product. Door eerst het TRL niveau in voldoende mate op te hogen, zijn we in staat om de benodigde ketenpartners bij onze projecten te betrekken.

Doelstelling

Met een multidisciplinair team realiseren we maatschappelijke impact op de lange termijn, zo dragen wij actief bij aan de Sustainable development goals. Het doel is om voor 2025 winstgevend te zijn met de verkoop van licenties, productie, verkoop en exploitie van de verschillende innovaties.

Onze projecten!

Momenteel werken we aan een tweetal projecten Moonblue en Vacuo Velit.

Copyright 2021 В© Iqbizz Innovations. All rights reserved - iqbizz.nl