Met ambitie werken aan een gezonde toekomst van onze kids.

Innovatief Toekomstgericht Duurzaam

Iqbizz Innovations is een innovatief bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van disruptieve oplossingen met impact op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Het bedrijf heeft als missie om bij te dragen aan een duurzame toekomst door middel van innovatieve en schaalbare oplossingen.

Het team van Iqbizz Innovations bestaat uit hooggekwalificeerde en ervaren professionals die zich inzetten voor de ontwikkeling en realisatie van duurzame oplossingen. Het bedrijf werkt nauw samen met ketenpartners, leveranciers, kennisinstellingen en overheden om de innovaties tijdig te ontwikkelen en te implementeren.

Het bedrijf heeft diverse projecten lopen, waaronder Project Moonblue voor grootschalige energieopslag en -opwekking op zee en Project Vacuo Velit voor betaalbare vacuümisolatie. Met innovatieve en disruptieve oplossingen draagt Iqbizz Innovations bij aan een duurzame toekomst en werkt het aan een betere toekomst voor komende generaties.

Oplossingen met Maatschappelijke impact

De projecten van Iqbizz Innovations hebben een grote maatschappelijke impact doordat zij bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het verbeteren van de energie-efficiëntie. Door innovatieve oplossingen te ontwikkelen op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie dragen zij bij aan een duurzamere toekomst voor de planeet. Het verduurzamen van historische gebouwen met dunne en betaalbare isolatiematerialen en het ontwikkelen van niet-massieve waterkeringen zijn voorbeelden van projecten met een grote maatschappelijke impact. Door samen te werken met verschillende stakeholders zoals overheden, kennisinstellingen en bedrijven draagt Iqbizz Innovations bij aan het behalen van klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelen.

Necessary Stuff
demo image

De Kernwaarden van IQBizz Innovations

Met een multidisciplinair team realiseren we maatschappelijke impact op de lange termijn.

Betrouwbaar
Innovatief
Disruptief
Etisch en integer
Vernieuwend

Geschiedenis

Iqbizz Innovations is opgericht in 2019 door ondernemer Ralph Schnepper. Met meer dan 25 jaar ervaring in ondernemerschap en innovatie, heeft Schnepper een bedrijf opgericht dat zich richt op het ontwikkelen van duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. HSinds de oprichting heeft het bedrijf zich snel ontwikkeld en heeft het diverse innovatieve projecten opgestart. Door samen te werken met ketenpartners en stakeholders, heeft Iqbizz Innovations zich gepositioneerd als een belangrijke speler op het gebied van duurzame innovatie.

Visie

De visie van Iqbizz Innovations is om wereldwijd een belangrijke speler te worden op het gebied van innovatieve en duurzame oplossingen die bijdragen aan een energiezuinige toekomst. Het bedrijf streeft ernaar om de wereld een betere plek te maken door bij te dragen aan klimaatadaptatie en energietransitie. Dit doet Iqbizz Innovations door het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve en schaalbare oplossingen met impact, en door samen te werken met ketenpartners, leveranciers, kennisinstellingen en overheid. De visie van Iqbizz Innovations is gebaseerd op het idee dat grote problemen vragen om grote oplossingen, en dat met lef en out of the box denken een duurzame toekomst mogelijk is.

Missie

Iqbizz Innovations heeft als missie om bij te dragen aan een duurzame toekomst door middel van innovatieve en disruptieve projecten op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Met de ontwikkeling en commercialisering van hoogwaardige en duurzame isolatieoplossingen voor historische gebouwen, draagt het bedrijf bij aan een energiezuinige toekomst. Daarnaast richt het bedrijf zich op het ontwikkelen van een niet-massieve waterkering en grootschalige energieopslag en -opwekking op zee. Door deze innovaties wil het bedrijf bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelen. Het bedrijf streeft naar een wereldwijde impact en wil een belangrijke speler worden op het gebied van isolatietechnologie en klimaatoplossingen.

Waarden!

De kernwaarden van Iqbizz Innovations zijn innovatie, duurzaamheid en samenwerking. We streven ernaar om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzamere toekomst voor de planeet. Dit doen we door nauw samen te werken met partners en klanten om de beste resultaten te bereiken. We geloven dat duurzaamheid de sleutel is tot succes en dat we alleen samen een verschil kunnen maken.

Strategie

De strategie van Iqbizz Innovations is gericht op het ontwikkelen en op de markt brengen van innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Door samen te werken met ketenpartners, leveranciers, kennisinstellingen en overheid, draagt het bedrijf bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelen.