Intro Moonblue Energy

Wij ontwikkelen momenteel een nieuwe techniek om water om te keren. We bevinden ons momenteel in de technische demonstratiefase, waarin we de werking van de techniek in het komende jaar willen standaardiseren. Met onze nieuwe techniek wordt het in de toekomst mogelijk om waterbeheer vanuit een geheel nieuw perspectief te bekijken. Niet-massieve waterkeringen zullen het in de toekomst mogelijk maken het water sneller, milieuvriendelijker en vooral goedkoper te bestrijden.

Klimaatadaptief voordeel

Het kost de samenleving momenteel miljarden om de dijken, de verzilting en de zanderosie aan te pakken. Het is ook slecht voor het milieu. Door het creлren van een uiterwaard op zee met energieopslag kunnen bovendien hoge kosten in verband met klimaatadaptatie worden vermeden. Verlaging van het waterpeil aan de kust geeft ruimte aan de rivier. Daarnaast kunnen aanzienlijke kosten voor dijkverhoging, onteigening, zandsuppleties en versterkte constructies worden vermeden. In de uiterwaarden op zee kunnen de rivieren altijd hun water kwijt, zelfs bij een combinatie van springtij, stormen, opwarming van de aarde en hevige regenval in heel Europa.

Necessary Stuff

Uiterwaarde op zee

Necessary Stuff

De ontwikkelingsdoelstelling is het realiseren van een grootschalige uiterwaard op zee met daarachter een energieopslag. Een combinatie van zon, wind en zee maakt het mogelijk om op grote schaal duurzame energie op te wekken en op te slaan. Het systeem zal bestaan uit een uiterwaard voor de kust met daarachter een energieopslag. Deze alles-in-ййn oplossing kan enorme kansen bieden, zowel commercieel als maatschappelijk.

  • Veel toekomstige problemen zijn water gerelateerd.

  • “Wanneer we watermanagement goedkoper, sneller en met minder impact op mens en milieu kunnen toepassen, zijn we in staat om de grote uitdagingen rondom de klimaatadaptatie en energietransitie op te lossen.”
    Ralph Schnepper, Iqbizz Innovations

Energietransitie

Necessary Stuff

Ver uit de kust kan het mogelijk worden om op verschillende hoogten water op te slaan. Deze energie is afkomstig van drijvende zonneparken, wind- en waterturbines en het bestaande energienetwerk. Door de energie te bufferen in een stuwmeer ontstaat voldoende opslagcapaciteit om de opwekking en opslag van duurzame energie op grote schaal haalbaar te maken. De capaciteit kan continu worden uitgebreid om extra opslag te creлren.

Eigenschappen techniek

De techniek maakt het mogelijk water uit verschillende richtingen met verschillende eigenschappen om te keren. Het systeem maakt het mogelijk om in de toekomst sneller in te spelen op het waterbeheer. Het gaat hierbij om het omkeren van water voor energieopslag, waterveiligheid en landwinning.

Necessary Stuff

Sustainable development goals:

Necessary Stuff

Het project heeft impact op: Clean water and sanitation, Affordable and clean energy, Decent work and economic growth, Industry, innovation and infrastructure, sustainable cities and cummunities, Climate action, life below water.

Problematiek rondom water

De uitdaging tot 2050!

0 Te versterken kust in km
0 Te versterken rivier in km
0 Nieuw aan te leggen dijken in km
0 Benodigde opslag aan energie Tw/jaar.

De huidige technieken kunnen de problemen maar deels oplossen.

Watergate

Watergate

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Flood barrier

Flood barrier

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Dam

Rapidam

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Flood Wall

Flood Wall

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Flood plank

Flood plank

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Project Moses

Project Moses

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Rance tidal station

Rance Tidal Station

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Aqua barrier

Aqua barrier

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Dutch Dam

Dutch Dam

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Ramspol

Ramspol

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.Moonblue

Project Moonblue

Klimaatadaptatie,
Energietransitie

Met Project Moonblue willen we een waterkering ontwikkelen die snel gebouwd kan worden. Prototypes laten zien dat het mogelijk is. Verdere ontwikkeling in de komende jaren.

Onze doelstellingen

90%
Beperken Co2 uitstoot
60%
Prijsdaling
50%
Besparen aanlegtijd
50%
Verhogen waterveiligheid
20%
Lokale hydro opslag
100%
Combineren toepassingen

Partners

Maak kennis met
onze partners

French Cousine

Partner 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam.

Ontwikkelpartner worden?

Moonblue

Partners doorontwikkeling

Na het aantonen van de haalbaarheid van de nieuwe technieken, zoeken we actief naar ketenpartners om de innovaties gezamenlijk te ontwikkelen. Iqbizz zoekt samenwerking met onderzoeksinstellingen, kennisinstituten, overheid, financiers en bedrijven. Interesse om met ons samen te werken?

Bekijk de mogelijkheden om samen te werken.

Ambassadeurs gezocht!

Experts gezocht

Met disruptieve en innovatieve innovaties werkt Iqbizz Innovations aan een gezonde en duurzame toekomst. Niemand kan de wereld alleen veranderen, daarom is Iqbizz Innovations sterk afhankelijk van steun van derden. Als ambassadeur is het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan de realisatie van de oplossingen die nodig zijn voor een duurzame toekomst. Diverse bedrijven, ondernemers en experts ondersteunen ons om toekomstige barriиres te overwinnen. Wilt u ook bijdragen aan het verduurzamen van de wereld, neem dan contact met ons op.

Vacuum isolatie

Werken bij IQBizz Innovations?

Moonblue

Vacaturemogelijkheden.

Er zijn momenteel vacatures om bij te dragen aan verschillende projecten van Iqbizz Innovations. Kijk bij de vacatures voor meer informatie.

Iqbizz

Prins Willemstraat 41
Postcode
Den Haag
Telefoonnummer
Tekst
Onze locatie

Direct Contact

+1 123 456 7890
www.iqbizz.nl
info@iqbizz.nl

Info

Kvk nummer : 12345
Bankrekenignummer : RABO123
BTW nummer: 123
Algemene voorwaarden

Social media

+1 123 456 7890
Facebook
LinkedIn

Copyright 2021 В© Iqbizz Innovations. All rights reserved - iqbizz.nl