Intro Moonblue Energy

We ontwikkelen momenteel een nieuwe techniek om water te kunnen keren. Momenteel verkeren we in de technische demonstratiefase, waarin we de werking van de techniek het komend jaar ISO en NEN willen normeren. Met onze vernieuwde technologie zal het in de toekomst mogelijk worden, met een geheel nieuwe kijk naar watermanagement te kijken. Niet massieve waterkeringen het mogelijk om in de toekomst sneller, milieuvriendelijk en vooral goedkoper de strijd aan te gaan tegen water.

Klimaatadaptief voordeel

Het kost de maatschappij momenteel Miljarden om de dijken, verzilting en zand-erosie aan te pakken. Ook is het slecht voor het milieu. Daarbij zijn er ook door een uiterwaarde op zee te maken met energieopslag, kunnen hoge kosten rondom de klimaatadaptatie worden voorkomen. Door een lager waterpeil voor de kust omstraat ruimte voor de rivier. Doordat het verlaagde waterpeil voor de kust, kunnen aanzienlijke kosten rondom dijkverhogingen, onteigeningen, zandsuppleties en verstevigde kunstwerken worden voorkomen. In de uiterwaarde op zee, kunnen de rivieren kunnen altijd hun water kwijt, ook bij een combinatie van springtij, storm, klimaatopwarming en zware regenval in geheel europa.

Necessary Stuff

Uiterwaarde op zee

Necessary Stuff

Uiterwaarde met energieopslag op zee: Het ontwikkeldoel is het realiseren van een grootschalige uiterwaarde op zee met daarachter een energieopslag. Een combinatie zon, wind en zee maken het mogelijk om grote schaal duurzame energie op te wekken en op te slaan. Het systeem zal bestaan uit een uiterwaarde voor de kust, waarachter zich een energieopslag bevind. Deze alles in één oplossing, kan zal zowel bedrijfseconomisch als maatschappelijk enorme kansen bieden.

  • Veel toekomstige problemen zijn water gerelateerd.

  • “Wanneer we watermanagement goedkoper, sneller en met minder impact op mens en milieu kunnen toepassen, zijn we in staat om de grote uitdagingen rondom de klimaatadaptatie en energietransitie op te lossen.”
    Ralph Schnepper, Iqbizz Innovations

Energietransitie

Necessary Stuff

Ver uit de kust kan het mogelijk worden om op verschillende hoogtes water op te slaan. Deze energie komt van drijvende zonneparken, wind en waterturbines en het bestaande energienet. Door de energie te bufferen in een val- en stuwmeer, ontstaat voldoende opslag capaciteit om zowel opwekking als opslag van duurzame energie, op grote schaal haalbaar te maken. Daarbij kan de capaciteit doorlopend worden verhoogd, om extra opslag te maken.

Eigenschappen techniek

Met de techniek is het mogelijk om water vanuit meerdere richtingen met verschillende eigenschappen te kunnen keren. Het systeem zal in het in de toekomst mogelijk maken om sneller in te spelen op toekomstig watermanagement. Dit betreft het keren van water voor energieopslag, waterveiligheid en landwinning.

Necessary Stuff

Sustainable development goals:

Necessary Stuff

Het project heeft impact op: Clean water and sanitation, Affordable and clean energy, Decent work and economic growth, Industry, innovation and infrastructure, sustainable cities and cummunities, Climate action, life below water.

Problematiek rondom water

De uitdaging tot 2050!

0 Te versterken kust in km
0 Te versterken rivier in km
0 Nieuw aan te leggen dijken in km
0 Benodigde opslag aan energie Tw/jaar.

De huidige technieken kunnen de problemen maar deels oplossen.

Watergate

Watergate

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Flood barrier

Flood barrier

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Dam

Rapidam

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Flood Wall

Flood Wall

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Flood plank

Flood plank

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Project Moses

Project Moses

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Rance tidal station

Rance Tidal Station

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Aqua barrier

Aqua barrier

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Dutch Dam

Dutch Dam

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.

Ramspol

Ramspol

Zeer kostbaar, Tijdrovend, Hoge CO2 uitstoot, grote impact omgeving.Moonblue

Project Moonblue

Klimaatadaptatie,
Energietransitie

Met Project Moonblue willen we een snel aan te leggen waterkering ontwikkelen. Prototypes laten zien dat het kan. Komende jaren ontwikkelen.

Onze doelstellingen

90%
Beperken Co2 uitstoot
60%
Prijsdaling
50%
Besparen aanlegtijd
50%
Verhogen waterveiligheid
20%
Lokale hydro opslag
100%
Combineren toepassingen

Partners

Maak kennis met
onze partners

French Cousine

Partner 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam.

Japanese Cousine

Partner 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam.

American Cousine

Partner 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Proin nibh augue, suscipit a, scelerisque sed, lacinia in, mi. Cras vel lorem. Etiam pellentesque aliquet tellus. Phasellus pharetra nulla ac diam.

Ontwikkelpartner worden?

Moonblue

Partners doorontwikkeling

Nadat de haalbaarheid van de nieuwe technieken zijn aangetoond, zoeken we actief naar ketenpartners om de innovaties in gezamlijkheid door te ontwikkelen. Hierbij zoekt IQbizz de samenwerking met onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen, overheid, financiers en bedrijven. Interesse om met ons samen te werken?

Bekijk de mogelijkheden om samen te werken.

Ambassadeurs gezocht!

Experts gezocht

Met disruptieve en vernieuwende innovaties werkt IQbizz Innovations aan een gezonde en duurzame toekomst. De wereld veranderen kan niemand alleen, daarvoor is IQbizz Innovations in sterke mate afhankelijk van ondersteuning en support van derden. Als ambassadeur is het mogelijk een grote bijdrage te leveren aan het realiseren van de oplossingen die benodigd zijn voor een duurzame toekomst. Diverse bedrijven, ondernemers en experts ondersteunen ons, toekomstige barieres te overwinnen. Kan je een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de wereld, neem dan contact met ons op.

Vacuum isolatie

Werken bij IQBizz Innovations?

Moonblue

Vacaturemogelijkheden.

Voor diverse projecten zijn er momenteel openingen om een bijdrage te leveren aan de projecten van IQbizz Innovations. Bekijk de vacatures voor meer informatie.

Contactformulier

Iqbizz

Prins Willemstraat 41
Postcode
Den Haag
Telefoonnummer
Tekst
Onze locatie

Direct Contact

+1 123 456 7890
www.iqbizz.nl
info@iqbizz.nl

Info

Kvk nummer : 12345
Bankrekenignummer : RABO123
BTW nummer: 123
Algemene voorwaarden

Social media

+1 123 456 7890
Facebook
LinkedIn

Copyright 2021 © Iqbizz Innovations. All rights reserved - iqbizz.nl