• Moonblue
    Project Moonblue Energy
    Een niet massieve waterkering
    voor watermanagement en energieopslag.

Intro Moonblue Energy

Bij Moonblue werken we aan een revolutionaire techniek voor lichtgewicht waterkeringen. We bevinden ons in de technische demonstratiefase, met als doel de komende jaren een betrouwbare en gestandaardiseerde oplossing te ontwikkelen. Onze technologie zal waterbeheer transformeren door het bieden van snellere, milieuvriendelijkere en kostenefficiëntere oplossingen.

Klimaatadaptief voordeel

De huidige aanpak van waterbeheer kost de samenleving miljarden euro's en is belastend voor het milieu. Onze innovatieve lichtgewicht waterkeringen zorgen voor aanzienlijke kostenbesparingen en verminderen de milieu-impact van klimaatadaptatiemaatregelen. Bovendien helpt het verlagen van het waterpeil aan de kust om ruimte te bieden aan rivieren en aanzienlijke kosten voor dijkverhoging, onteigening, zandsuppletie en versterkte constructies te vermijden.

Necessary Stuff

De toekomst van waterbeheer

Necessary Stuff

Ons doel is om een grootschalige uiterwaard op zee te realiseren, waarbij rivieren altijd hun water kwijt kunnen, zelfs bij een combinatie van springtij, stormen, opwarming van de aarde en hevige regenval in heel Europa. Deze oplossing biedt enorme kansen op zowel commercieel als maatschappelijk vlak.

  • Veel toekomstige problemen zijn water gerelateerd.

  • “Als we watermanagement goedkoper, sneller en met minder impact op mens en milieu kunnen toepassen, zijn we in staat om de grote uitdagingen rondom klimaatadaptatie op te lossen.”

    Ralph Schnepper, Iqbizz Innovations

Kenmerken van de technologie

Necessary Stuff

Onze technologie maakt het mogelijk om water uit verschillende richtingen en met verschillende eigenschappen om te keren. Dit flexibele systeem stelt ons in staat om in de toekomst snel in te spelen op veranderende waterbeheerbehoeften, voor toepassingen zoals waterveiligheid en landwinning.

Sustainable development goals:

Ons project heeft impact op de volgende Duurzame Ontwikkelingsdoelen: Schoon water en sanitaire voorzieningen, Betaalbare en duurzame energie, Fatsoenlijk werk en economische groei, Industrie, innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen, Klimaatactie en Leven onder water.