Hieronder staan de projecten waaraan wij werken, hebben gewerkt of in de toekomst willen gaan werken. Het enige criterium dat vermeld moet worden, is dat het om een disruptieve innovatie gaat, waarvoor een wereldwijd technisch octrooi kan worden aangevraagd.