Oplossingen voor de Toekomst van onze kids!

Met onze innovatieve oplossingen dragen wij bij tot het oplossen van problemen in verband met klimaatadaptatie en energietransitie.

Over Iqbizz Innovations

Iqbizz Innovations ontwikkelt innovatieve en schaalbare disruptieve oplossingen met impact. Door out of the box en met lef te innoveren, zijn we in staat impact te realiseren. We zijn in staat om de innovaties tijdig te ontwikkelen door samen te werken met ketenpartners, leveranciers, kennisinstellingen en overheid. Zo dragen we bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelen.

Iqbizz Innovations

Project Moonblue

Veelzijdige en niet massieve waterkering

Moonblue

Met het project zijn we bezig met de ontwikkeling van een innovatieve, niet-massieve waterkering. Deze technologie stelt ons in staat om in de toekomst waterbeheer efficiënter uit te voeren, met een kortere bouwtijd, verminderde CO2-uitstoot en lagere kosten.

Door het gebruik van deze technologie kunnen we stromingen, golven en hoogteverschillen beheersen, wat de weg vrijmaakt voor baanbrekende toepassingen. Op dit moment ligt onze focus op de ontwikkeling van grootschalige energieopslag en -opwekking op zee.

Deze geavanceerde technologie biedt de mogelijkheid om de opwekking van diverse duurzame energiebronnen, zoals zon, wind en zee, te integreren. Hierdoor worden klimaatadaptatieproblemen aangepakt en opgelost.

Project Vacuo Velit

Betaalbare vacuumisololatie.

Dit project heeft als doel de levensduur van vacuümisolatie te verlengen en dunne en betaalbare isolatiematerialen toe te passen in historische gebouwen. Hiermee wordt hoogwaardige isolatie mogelijk gemaakt op plekken waar dikkere isolatie niet haalbaar is vanwege technische of economische redenen. Het resultaat is een verbeterd comfort, lagere energierekeningen en lagere investeringskosten.

Op korte termijn is het doel om een dun en betaalbaar isolatiemateriaal te ontwikkelen dat geschikt is voor toepassing in historische gebouwen. Op middellange termijn wordt er samengewerkt met launching customers om het product verder te verbeteren en een kleinschalige productiefaciliteit te realiseren. Op lange termijn is het doel om wereldwijd een belangrijke speler te worden op het gebied van isolatietechnologie en een bijdrage te leveren aan een duurzame toekomst.

De toegevoegde waarde van dit project is hoogwaardige isolatieoplossingen mogelijk maken tegen een commercieel aantrekkelijke prijs, wat leidt tot verbeterd comfort, lagere energierekeningen en lagere investeringskosten. Daarnaast draagt het bij aan het behoud van historisch erfgoed en het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Vacuum isolatie
Copyright 2023 © Iqbizz Innovations. All rights reserved - IQBizz.nl