Oplossingen voor de Toekomst van onze kids!

Met onze innovatieve oplossingen dragen wij bij tot het oplossen van problemen in verband met klimaatadaptatie en energietransitie.

Over Iqbizz Innovations

Iqbizz Innovations ontwikkelt innovatieve en schaalbare disruptieve oplossingen met impact. Door out of the box en met lef te innoveren, zijn we in staat impact te realiseren. We zijn in staat om de innovaties tijdig te ontwikkelen door samen te werken met ketenpartners, leveranciers, kennisinstellingen en overheid. Zo dragen we bij aan de realisatie van de klimaatdoelstellingen en duurzame ontwikkelingsdoelen.

Iqbizz Innovations

Risico's dragen we Samen

Business

Ons team, onze klanten, onze ambassadeurs en onze partners zijn in staat om met een vooruitziende blik bij te dragen aan onze projecten. Zij dragen bij aan de broodnodige toekomstige oplossingen voor het klimaatprobleem. Immers, grote problemen vragen om grote oplossingen. Door nu aanvaardbare risico's te nemen in termen van tijd, middelen en geld. In samenwerking met al onze stakeholders willen we de enorme gevolgen van klimaatverandering in een vroeg stadium beperken.

Doe mee en steun de toekomst.

Draag bij als ambassadeur, bied ondersteuning door deuren te openen en problemen op te lossen of help ons als uitvoerende partij door obstakels weg te nemen en te sturen op succesvolle toepassingen. Maatschappelijke problemen pak je samen aan, en dat kunnen we niet alleen. Zonder de actieve hulp en bijdrage van gemeenten, provincies, rijksoverheid, Europese Unie, leveranciers, kennisinstellingen, banken en onderzoeksinstellingen is het onmogelijk om de problemen van de toekomst op te lossen. Een belangrijke uitdaging is het overwinnen van de nexus van risico-investering: zonder middelen kunnen ontwikkelingsrisico's niet worden verminderd, en met veel ontwikkelingsrisico's zijn er te weinig middelen. Door ons te helpen obstakels te overwinnen en kansen te bieden, kunnen we aan de toekomst blijven werken.

Klimaatverandering
Klimaatverandering

Project Moonblue energy

Veelzijdige en niet massieve waterkering

Moonblue

Met Project Moonblue werken we momenteel aan de ontwikkeling van een niet-massieve waterkering. De technologie maakt het in de toekomst mogelijk om water te beheren met minder bouwtijd, CO2-uitstoot en kosten. Met de technologie zijn we in staat om stromingen, golven en hoogteverschillen te beheersen, waardoor innovatieve toepassingen haalbaar worden. We richten ons momenteel op de ontwikkeling van grootschalige energieopslag en -opwekking op zee. De technologie maakt het mogelijk om de opwekking van verschillende duurzame energiebronnen uit zon, wind en zee te combineren. Dit lost klimaatadaptatieproblemen op.

Project Vacuo Velit

Betaalbare vacuumisololatie.

Met Project Vacuo Velit zijn wij actief bezig met de ontwikkeling van een nieuwe technologie voor vacuьmisolatie. Deze technologie stelt ons in staat de kosten van vacuьmisolatie te verlagen, de efficiлntie te verhogen en het aantal mogelijke toepassingen aanzienlijk uit te breiden. Deze systeeminnovatie zal in de toekomst vele nieuwe toepassingen mogelijk maken. Het doel is om effectieve hoge temperatuur warmtenetten, goedkope na-isolatie en goedkoper bouwen haalbaar te maken.

Vacuum isolatie

Maak kennis met ons team

Met het team werken we aan een betere toekomst voor de komende generaties. Met inzet, doorzettingsvermogen en moed zullen wij onze doelen bereiken.

Commerciele mogelijkheden De toekomst bouwen we samen!

Met Iqbizz ontwikkelen we innovatieve projecten rond de energietransitie en klimaatadaptatie. Op dit moment zijn we onze projecten aan het ontwikkelen. Zodra de ontwikkeling vordert, zullen we verschillende mogelijkheden bieden rond licenties, gezamenlijke consortia, en verkoop.

Commerciele mogelijkheden

Ontwikkelpartner worden?

Moonblue

Partners doorontwikkeling

Na het aantonen van de haalbaarheid van de nieuwe technieken, zoeken we actief naar ketenpartners om de innovaties gezamenlijk te ontwikkelen. Iqbizz zoekt samenwerkingsverbanden met onderzoeksinstituten, kennisinstellingen, overheid, financiers en bedrijven. Interesse om met ons samen te werken?

Bekijk de mogelijkheden om samen te werken.

Ambassadeurs gezocht!

Experts gezocht

Met disruptieve en innovatieve innovaties werkt Iqbizz Innovations aan een gezonde en duurzame toekomst. Niemand kan de wereld alleen veranderen, daarom is Iqbizz Innovations sterk afhankelijk van steun van derden. Als ambassadeur is het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan de realisatie van de oplossingen die nodig zijn voor een duurzame toekomst. Diverse bedrijven, ondernemers en experts ondersteunen ons om toekomstige barriиres te overwinnen. Als u een bijdrage kunt leveren aan het verduurzamen van de wereld, neem dan contact met ons op.

Vacuum isolatie

Werken bij IQBizz Innovations?

Moonblue

Vacaturemogelijkheden.

Er zijn momenteel vacatures om bij te dragen aan verschillende projecten van Iqbizz Innovations. Kijk bij de vacatures voor meer informatie.

Ondersteund door

Copyright 2021 В© Iqbizz Innovations. All rights reserved - iqbizz.nl