Oplossingen voor de Toekomst van onze kids!

Met onze innovatieve oplossingen dragen we bij, aan het oplossen van problemen rondom de klimaatadaptatie en de energietransitie.

Over Iqbizz Innovations

Iqbizz Innovations ontwikkeld innovatieve en schaalbare disruptieve oplossingen met impact. Door out of the box en met lef te innoveren, zijn we in staat om Impact te realiseren. Door vroegtijdig samen te werken met ketenpartners, leveranciers, kennisinstellingen en overheid zijn we in staat de innovaties tijdig te ontwikkelen. Daardoor kunnen we bijdragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen en de sustainable development goals.

Iqbizz Innovations

Risico's dragen we Samen

Business

Ons team, afnemers, ambassadeurs en partners zijn in staat om met een toekomstgerichte blik, bij te dragen aan onze projecten. Ze dragen bij aan de hoognodige toekomstige oplossingen rondom de klimaatproblematiek. Grote problemen vragen immers om grote oplossingen. Door nu acceptabele risico's in tijd, middelen en geld te nemen, zijn we in samenwerking met alle aangesloten partijen gericht om de enorme toekomstige klimaatschade vroegtijdig te beperken.

Doe mee en steun de toekomst.

Draag bij als ambassadeur of het bieden van ondersteuning ondersteuning, door deuren te openen en problemen op te lossen. Of help ons als uitvoerende partij door het wegnemen van belemmeringen en het sturen op succesvolle aanvragen. Maatschappelijke problemen aanpakken doe je namelijk samen, en lukt ons niet alleen. Zonder de actieve hulp en bijdrage van gemeenten, provinsies, landelijke overheid, Europa, leveranciers, kennisinstellingen, banken en onderzoeksinstellingen is het onmogelijk om de problemen van de toekomst op te kunnen lossen. Daarbij is een grote uitdaging het overkomen van de risico - investerings nexus; Zonder middelen kunnen ontwikkel risico's niet worden verminderd, en bij veel ontwikkel risico's te weinig middelen. Door ons aan te sturen in het oplossen van belemmeringen en het bieden van kansen, kunnen we blijven werken aan de toekomst.

Klimaatverandering
Klimaatverandering

Project Moonblue energy

Veelzijdige en niet massieve waterkering

Moonblue

Met Project Moonblue willen zijn we momenteel actief met de ontwikkeling van een niet massieve waterkering. De techniek maakt het in de toekomst mogelijk om met een kortere aanlegtijd, CO2 uitstoot en kosten water te kunnen beheersen. Met de technologie zijn we in staat om stroming, golven en hoogteverschillen te beheersen, waardoor vernieuwende toepassingen haalbaar worden. Momenteel richten we ons op de ontwikkeling van grootschalige energieopslag en -opwekking op zee. Met de technologie is het haalbaar om de opwekking van diverse duurzame energiebronnen uit zon, wind en zee te combineren met het oplossen van klimaatadapatieve problemen.

Project Vacuo Velit

Betaalbare vacuumisololatie.

Met project Vacuo Velit zijn we actief met de ontwikkeling van een nieuwe technologie rondom vacuumisolatie. Met de technologie zijn we in staat om de kosten van vacuumisolatie sterkt te verminderen, rendement te verhogen en het aantal toepassingsmogelijkheden sterk uit te breiden. Deze systeeminnovatie zal in de toekomst vele nieuwe toepassing mogelijk kunnen gaan maken. Daarbij is het doel om effectieve warmtenetten op hoge temperatuur, goedkope naisolatie en goedkopere bouw haalbaar te maken.

Vacuum isolatie

Maak kennis met ons team

Met het team werken we aan het bouwen van een betere toekomst voor onze kinderen. Met veel inzet, doorzettingsvermogen en lef zullen wij onze doelen behalen.

Commerciele mogelijkheden De toekomst bouwen we samen!

Met IQbizz Ontwikkelen we vernieuwende projecten rondom de energietransitie en klimaatadaptatie. Vooralsnog zijn we volop in ontwikkeling met onze projecten. Zodra de ontwikkeling vorderd, zullen we diverse mogelijkheden aanbieden rondom licencering, gezamelijke consortiumvorming en verkoop.

Commerciele mogelijkheden

Ontwikkelpartner worden?

Moonblue

Partners doorontwikkeling

Nadat de haalbaarheid van de nieuwe technieken zijn aangetoond, zoeken we actief naar ketenpartners om de innovaties in gezamlijkheid door te ontwikkelen. Hierbij zoekt IQbizz de samenwerking met onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen, overheid, financiers en bedrijven. Interesse om met ons samen te werken?

Bekijk de mogelijkheden om samen te werken.

Ambassadeurs gezocht!

Experts gezocht

Met disruptieve en vernieuwende innovaties werkt IQbizz Innovations aan een gezonde en duurzame toekomst. De wereld veranderen kan niemand alleen, daarvoor is IQbizz Innovations in sterke mate afhankelijk van ondersteuning en support van derden. Als ambassadeur is het mogelijk een grote bijdrage te leveren aan het realiseren van de oplossingen die benodigd zijn voor een duurzame toekomst. Diverse bedrijven, ondernemers en experts ondersteunen ons, toekomstige barieres te overwinnen. Kan je een bijdrage leveren aan het verduurzamen van de wereld, neem dan contact met ons op.

Vacuum isolatie

Werken bij IQBizz Innovations?

Moonblue

Vacaturemogelijkheden.

Voor diverse projecten zijn er momenteel openingen om een bijdrage te leveren aan de projecten van IQbizz Innovations. Bekijk de vacatures voor meer informatie.

Ondersteund door

 • Provincie Zuid-Holland
 • rvo
 • Smitzah
 • Topsector water
 • Topsector energie
 • Valorisatieprogramma tu-delft
 • van Beelen
 • Rivertex
 • Duurzaamheidsfabriek
 • Jongbloed juristen
 • Blue-invest
Copyright 2021 © Iqbizz Innovations. All rights reserved - iqbizz.nl